☏ (0216) 447 45 74

info@uzmakina.com.tr

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Uz Makina Teknik Hizmetler SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Koruma” ilkesi doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz tüm süreçlerde; Uygulanabilir yasal ve diğer yükümlülüklere uymayı, Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak, sürekli izlemeyi ve geliştirmeyi, Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, Atıkları kaynağında azaltmayı, Teknolojik imkânlar doğrultusunda çevresel kirlenmeyi önlemeyi, Tüm çalışanlarımıza çevre sorumluluk bilincini arttırmak amacıyla, çevrenin korunması konularında eğitimler vermeyi, İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Three colorful Adirondack chairs - Marina One