☏ (0216) 447 45 74

info@uzmakina.com.tr

İSG POLİTİKAMIZ

Uz Makina olarak İSG Politikamız; Tüm faaliyetlerde sistematik ve önleyici bir yaklaşımla İş sağlığı & güvenliği risklerinin belirlenerek kaynağında önlenmesi veya en aza indirgenmesi, bu amaçla teknolojik gelişmelerin takip edilerek kaynakların bu çerçevede yönlendirilmesi ve çalışma ortamında ergonomik koşulların sağlanması. İş kazaları, meslek hastalıkları ve sağlık bozulmalarını azaltmak amacıyla sürekli iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, planlanan hedefler çerçevesinde uygulamaların ve performansın izlenmesi. İş sağlığı & güvenliği ile ilgili yasal ve diğer paydaş şartlarına tam uyumun sağlanması. Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İş Sağlığı & Güvenliği ile ilgili istek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerinin değerlendirilmesi, katılımının sağlanmasıdır.

Uz Makina